Thời Gian Làm 8:00 - 20:00Thời Gian Làm 03.8558.1111

1 Khí hư như bã đậu là biểu hiện của bệnh gì?

Tham vấn y khoa :

1 Khí hư là một trong những biểu hiện sinh lý hoàn toàn….Khí hư là một trong những biểu hiện sinh lý hoàn toàn….Khí hư là một trong những biểu hiện sinh lý hoàn toàn….Khí hư là một trong những biểu hiện sinh lý hoàn toàn….Khí hư là một trong những biểu hiện sinh lý hoàn toàn….Khí hư là một trong những biểu hiện sinh lý hoàn toàn….Khí hư là một trong những biểu hiện sinh lý hoàn toàn….Khí hư là một trong những biểu hiện sinh lý hoàn toàn….